Máy Khò nhiệt & hàn thiếc JYD-852D

-6%

Giá niêm yết: 1.550.000
Giá:1.450.000
Máy hàn thiếc chíp sét Quick 936A

-8%

Giá niêm yết: 1.250.000
Giá:1.150.000
Máy dò kim loại cầm tay SCANNER GP-140

-6%

Giá niêm yết: 4.100.000
Giá:3.850.000
Giá:1.350.000
Máy hàn thiếc chíp sét Gordak 936A

-13%

Giá niêm yết: 750.000
Giá:650.000